Välkommen till Fjärilen!
Förskolan Fjärilen :Örebro/ Kumla / Täby, Stockholm.
Ring oss0761-80 73 80

Vår förskola ska vara trygg för våra barn och fri från diskriminering och annan kränkande behandling.

Vår förskola ska präglas av respekt för människors olikheter.
Vår förskola ska vara tillgänglig för alla.

Vårt fokus är barnets hälsa och det ska prägla hela vår verksamhet.

Ställ ditt barn i kö?

Barnen lämnas utomhus!

Klockan 09:00 har vi samling och fruktstund. Under samlingen går vi igenom olika teman och intressen som barnen har lyft upp och är intresserade av. Samlingen kan vara både ute och inne.
Klockan 11.30 – 12.00 äter vi lunch, efter lunchen har vi sagostund tillsammans med barnen. Pedagogerna äter givetvis samtidigt och samma mat som barnen. Maten tillagas inte av oss utan kommer från en cateringfirma, i största mån serveras ekologisk och närodlad mat.
Klockan 15.00 äter vi mellanmål!

Förskolan Fjärilen
Örebro,
Täby Stockholm,
Kumla, uppstart 2018