Välkommen till Fjärilen!
Förskolan Fjärilen :Örebro/ Kumla / Täby, Stockholm.
Ring oss019-609 04 88
Adress

Huvudkontor Örebro:
Landbotorpsallén 7, 702 26 Örebro

Täby: (Fjärilen Tussilagon)
Tappvägen 4, 187 64 Täby

Kumla: (Fjärilen Förskola)
Husargatan 1, 692 71 Kumla

Täby: (Fjärilen Kotten)
Gribbylundsvägen 76D, 187 64 Täby.
Tel: 0761 903 180

Phone
019-609 04 88
Epost
info@fjarilen.com

Kontakta oss