Välkommen till Fjärilen!
Förskolan Fjärilen :Örebro/ Kumla / Täby, Stockholm.
Ring oss0761-80 73 80

Välkommentill Fjärilen

Verksamhet

Fjärilen är en förskola som erbjuder en verksamhet med hög pedagogisk kvalitét för det livslånga lärandet. Det ska vara roligt, tryggt och lärorikt att vistas på vår förskola. Lek, lärande, utveckling och omsorg ska bilda en helhet.

Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg miljö i förskolor och skolor. Ingen ska bli utsatt, kränkt eller mobbad. Detta är ett ansvar för varje vuxen, liksom alla barn och ungdomar.

Preschool

VISION OCH IDÉ

Verksamhet

Ställ ditt barn i kö?