SKOGSKNOPP
FRILUFTSFRÄMJANDET

SKOGSKNOPP

1 - 2 År

Våran verksamhet är för barn i åldrarna mellan 1 och tre år. Som små skogsnkoppar har man en fördel att vara liten, man är närmare alla roliga grannkottar och tallkottar. Vi pedagoger upptäcker naturen tillsammans med barnen, de får efter egen förmåga träna deras kroppsmotorik genom att klättra över stockar och stenar eller genom att gå under alla träden.

Ställ ditt barn i kö?