SKOGSMULLE
FRILUFTSFRÄMJANDET

Skogsmulle verksamhet

Hur: I vår Mulleverksamhet är barnen mellan 5-6 år, där de få undersöka och uppleva naturen på ett roligt och stimulerande sätt .
Vi har inplanerade utflyktsdagar, där vi arbetar utifrån ett värdegrundstema med social kompetens, natur miljö som heter ”Vännerna i kungaskogen”.
Vad: I temat får barnen lära sig vara en bra kompis (normer, värdegrund), vi lär oss om djur och natur , där drama med handdockor, sång och musik, saga ingår. Djuren får också följa med som en röd tråd på våra skogsuflykter.
Syfte: På våra utflykter så lär sig barnen om naturens skiftningar ,hållbar utveckling, allemansrätten och hur vi tar hand om vår natur och miljö på ett bra sätt. Vi utgår alltid från barnens intresse och nyfikenhet. Vi ser till att barnen får inflytande och delaktighet i vårt tema .
I temat lär sig barnen på ett naturligt sätt i ” Vännerna i Kungaskogen” språk, matematik, teknik , naturvetenskap, skapande, hållbar utveckling, barns lika värde, likheter och olikheter, normer, värdegrund, respekt, empati.

Barns naturliga nyfikenhet

Verksamheten tillfredsställer barnens naturliga nyfikenhet och upptäckarglädje och utvecklar deras känsla av ansvar för allt som lever. Som karaktär är Skogsmulle barnens vän i skogen – och han kommer till några av träffarna för att leka, sjunga, berätta om naturen och sätta deras fantasi i rörelse. Spännande för barn i lek- och sagoåldern! I skogsmiljön kommer kunskap, gemenskap, och rörelse under leken naturligt till barnet. Ingen annan lekplats kan möta sig med äventyret och mystiken i naturen. Ingen annan lekplats kan ge barnet sådana möjligheter att utveckla sin fin- och grovmotorik. Genom Skogsmulle får barnen en känsla för naturen och allt som lever i den. I känslan ingår attityder, värderingar och identifieringar. Skogsmulle är en symbol för hänsyn i naturen. Att lära sig att vara aktsam i det lilla perspektivet, gör oss medvetna om vår inverkan på naturen och grundlägger en ekologisk förståelse.

barnen lär sig grunderna i längdskidåkning från 4 års ålder, men alla som vill får pröva på. Skidskolans mål är att genom skidåkning i lekform på slät mark, uppför och utför förbereda barnen för alla former av skidåkning och att på ett allsidigt sätt ge barnen tillfälle till motorisk träning och tillgodose deras behov av fysisk aktivitet. Vi vill också stimulera barnens intresse för friluftsliv och därigenom ge dem möjlighet att under aktiva former uppleva naturen om vintern och känna glädjen i att åka skidor.

Ställ ditt barn i kö?