Täby – Förskolan Fjärilen Blåvinge

parallax background

Förskolan Fjärilen Blåvinge är en trygg och stimulerande värld full av möjligheter.


Våran verksamhetsidé bygger på att vara ute i naturen där Utomhuspedagogik är någonting som vi brinner för på Förskolan fjärilen blåvinge. Tillsammans med utbildade och engagerade pedagoger skapar vi dem bästa förutsättningarna för varje enskilt barn där utveckling,lärande och lekfullhet är en stor del av våran verksamhet.

parallax background

Utomhuspedagogik bygger på ett förhållningssätt där lärandet sker utomhus i naturnära miljöer, barnen får riktiga upplevelser dem senare får reflektera över. Lärandet blir handlingsbaserat. När barnen får uppleva och använda alla deras sinnen i lärprocessen så ökar deras minneskapacitet.
Fjärilen blåvinges förskola ligger i sydvästra Täby och direkt i anslutning till Myrängsskolans lokaler. Vi har nära till skog och fina naturområden och Rönninge sjön i Gribbylund. Förskolan består av 2 avdelningar som är uppdelade under dagen i flera smågrupper för att skapa arbetsro och där vi ser till att alla barn ska kunna bli sedda. Vi arbetar utifrån friluftsfrämjandes koncept och vistas ofta ute i naturen och går på utflykter flera gånger i veckan.

Våra grupper består av Knopparna 1-3 år , Knytte och Mullergruppen 3-5 år. Vi har femårsverksamhet inför våren innan skolstarten, där vi arbetar med skolförberedande verksamhet och samarbetar med Myrängskolan. Vi lägger stor vikt vid att fånga barns nyfikenhet och betonar kamratskap, lika, olikheter, respekt för varandra .

Vårt genomgående värdegrundstema är ett material från ILKA ”Vännerna i kungaskogen” , där vi arbetar med konflikthantering, social kompetens via handdockor, sång, musik och drama. Det handlar om hur vi ska vara mot varandra och att vi ska vara rädda om vår natur och miljö. Vi tar upp frågor kring likabehandlingsplanen.
Vi lägger stor vikt vid LEK och BARNS INFLYTANDE, DELAKTIGHET OCH INTRESSE och genom vår aktivitetsbaserad tavla med konkreta bilder på vår innemiljö, så väljer barnen aktivitet, lek. De lär sig då att ta ansvar för sin egen innemiljö.
De pedagogiska miljöerna ute och inne ändras förstås efter barnens behov och intresse. Vi arbetar ufifrån Lpfö-98-10. Fn-s barnkonvention, Täby kommun och riktlinjer.

0761 80 73 80